Skip to main content

Центърът за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) в град София взе участие в събитие, организирано от Асоциацията на Българските модни дизайнери, където представи презентация на тема „Програма „Еразъм+“ – възможности за ПОО и кариерно развитие“. Презентацията беше изнесена от Мирослав Людмилов, член на Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР. Той запозна присъстващите с основните дейности на ЦРЧР, включително администрирането на европейската програма „Еразъм+“, както и съпътстващите инициативи като Europass, Националния екип по ПОО, Eurodesk и Euroguidance.

Събитието, проведено в VIVACOM ART HALL, включваше и церемония по обявяване на победителите и връчване на наградите в Конкурса „Ревю в Кутия“. Конкурсът е част от социално-образователен проект на тема „Да подредим модната система в двойката на устойчивост и креативно мислене“.

Сред важните гости на събитието бяха г-жа Таня Михайлова, зам.-министър на образованието и науката, г-жа Марияна Павлова, председател на НАПОО и член на Националния експертен екип по ПОО към ЦРЧР, както и представители на модния бранш, дизайнери, работодатели, ученици и студенти.

Мирослав Людмилов подчерта значимостта на програмата „Еразъм+“ за професионалното образование и обучение (ПОО) и кариерното развитие, насърчавайки участието на млади таланти в международни проекти и инициативи.