Skip to main content

Списък с регистрационните номера на постъпилите проектни предложения Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ на Програма „Еразъм+“, дейност „Малки партньорски проекти“, Покана за кандидатстване с краен срок за подаване на проектопредложенията 04.10.2023 г., може да видите тук:

 

Екипът на ЦРЧР