Skip to main content

Уважаеми посетители,

Публикувани са Националните покани за кандидатстване по КД1 и КД2  на Програма „Еразъм+“ към 04 октомври 2023 г., до 13:00 часа (българско време).

Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“ – Проекти за мобилност на младежи:

Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ – „Малки  партньорски  проекти“:

Ключова дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ – „Партньорства за сътрудничество“:

 

Екипът на ЦРЧР