Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Предоставяме на Вашето внимание резултатите от селекция на проектните предложения за „Стратегически партньорства в отговор на ситуацията с COVID-19“, подадени по допълнителната Покана за кандидатстване по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“ на Програма „Еразъм+“ към 29 октомври 2020 г.

Партньорства в областта на цифровото образование:

Партньорства за творчество

 

Екипът на ЦРЧР