Skip to main content

Център за развитие на човешките ресурси в ролята си на Национална агенция по Програмите „Еразъм+“ и „Европейски корпус за солидарност“, както и на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Еврогайдънс център, Евродеск България, Евридика България и National VET Team България, стартира Конкурс за избор на участници в Десетата национална конференция „Насърчаване на четенето“, юли 2021 г.

За конкурса и темата през настоящата година можете да прочетете: Тук

Очакваме Ви.

 

Екипът на ЦРЧР