Skip to main content

Като продължение на идеята, стартирала през 2016 година, и през настоящата 2017 година ЦРЧР  организира обучение по Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning, насочено към Ресурсни преподаватели, към Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и към всички, които се интересуват от работа с деца със специални образователни потребности.

Обучението ще се проведе от 06 до 08 юни 2017, в рамките на 3 дни, в град Стара Загора. В него ще вземат участие Ресурсни учители от цялата страна, логопеди, психолози, обучители. То ще съдържа представяне на добър опит от Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning, работа по групи, практически и дискусионни елементи, подготовка за разработване на европейски образователни проекти.

Екипът на ЦРЧР

06.06.2017г.