Skip to main content

Уважаеми колеги,

Център за развитие на човешки ресурси организира тематичен мониторинг на тема: Иновативно дигитално образование по Програма „Еразъм+“.

Събитието ще се проведе на на 18 ноември 2022 г. в гр. София в сградата на ЦРЧР в конферента зала- партер.

В рамките на тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти по отделните сектори  на програма “Еразъм+“.

Желаещите да присъстват на събитието следва да попълнят регистрационен формуляр до 08.11.2022 г.

Може да присъстват и по двама представители от вашата институция.

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места.

С цел увеличаване на добавената стойност на тематичните мониторингови дейности, те ще бъдат проведени хибридно (присъствено и онлайн), като за целта ще бъдат публикувани  линк за онлайн достъп до събитието и програма на събитието.

NB !!!

На участници, пристигащи извън града на събитието, ЦРЧР ще поеме направените разходи по транспорт, както и ще осигури нощувка на 17.11.2022 г., за пристигащите от населени места, намиращи се на повече от 100 км от София.

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация.

За екипа на ЦРЧР  ще бъде удоволствие да приемете поканата и да участвате в събитието.