Skip to main content

Днес, 30 май 2016г. се провежда обучение за управление на проекти по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност“ на Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“.

На обучението присъстват представители на организациите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране.

Обучението  откри  г-жа Лора Махлелиева-Кларксън, Изпълнителен директор на ЦРЧР, която приветства присъстващите участници и им пожела успешно реализиране на одобрените проектите.

По време на срещата ще се предостави  информация на бенефициентите, която да им помогне да реализират успешно своите проекти.

В своите презентации експерти от ЦРЧР ще представят насоки за управление на проектите, за следване на ключови моменти в реализацията им, както и установени слабости и допускани грешки в изпълнението на предходни проекти и начини за тяхното преодоляване.

Бенефициентите ще бъдат запознати детайлно с финансовите пера в бюджета на проектите и правилата за тяхното целево и законосъобразно използване.

По време на обучението ще се коментират и правно-юридически аспекти на проектите, договорите и всички съпътстващи документи.30

30.05.2016г.

Екипът на ЦРЧР