Skip to main content

Activating citizens – municipalities making use of the European Solidarity Corps 20-21 06 2022

Това онлайн събитие ще подчертае различните възможности на Европейския корпус за солидарност за насърчаване на доброволната ангажираност и засилване на пригодността за заетост и активното гражданство в местните общности.

Срок за кандидатстване 22.05.2022 г. на този линк

 

Екипът на ЦРЧР