Skip to main content

Училища от цялата страна представиха свои проекти на годишния тематичен мониторинг по Програма „Еразъм+“, организиран  на 18.11. 2022г. от Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР). „Вашите проекти са избрани от колегите като примери за добри практики по важните теми от Програмата. Тази година основната тема е много актуална – иновативно дигитално образование. Ще се постараем да направим всичко възможно, за да разпространим тези добри практики сред останалите колеги от сектора“, каза в приветствието си г-н Михаил Балабанов, изпълнителен директор на ЦРЧР.

„Прави впечатление, че производствената практика, която децата упражняват в чужбина, е на високо ниво, а у нас не винаги е така. Проектите, които изпълняваме по Програма „Еразъм+“, позволяват на учениците да измерят своите умения и знания и да видят какво е тяхното ниво“, каза г-н Любомир Трифонов от Национална търговска гимназия, гр. Пловдив. Гимназията работи интензивно по Програма „Еразъм+“, като в проектите си залага на устойчивост в дигиталната среда. Проектът „Устойчиво развитие на образованието в съвременната дигитална среда. Ефективно управление и реализация на проекти“ е амбициозен и отговаря на въпросите какво трябва да е образованието в един дигитален свят и как добрите практики да бъдат ефективно управлявани. „В основата стои дигиталната компетентност, креативността и умението да се работи в екип. Когато пишем проекти,  се стараем те да не са самоцелни, а да повишават възприемането на знания и умения и тяхното приложение“, каза г-н Трифонов. Той подчерта колко важни са равният достъп и работната среда в училищата, която от своя страна трябва да е вдъхновяваща за учениците. Г-н Трифонов обърна внимание и на значимостта на избора на партньор по проектите, за да бъдат избегнати неприятни изненади. Той подчерта също, че проектите трябва да бъдат разпространявани сред общността.

Професионална гимназия по електроника и химични технологии, гр. Плевен, има сериозен опит в изпълнението на проекти. Г-жа Анелия Атанасова заяви, че Програма „Еразъм+“ насърчава развитието на учениците и повишава компетентностите на учителите. Тя представи проекта „Европейски дигитални практики за професионално развитие“, изпълняван от консорциум от три професионални гимназии – в градовете Плевен, Бургас и Горна Оряховица. „Основна цел е младите хора да проведат практика в реална среда в чужбина. Тази практика цели да надгради техните базови знания и да ги направи адаптивни към съвременния свят“, каза тя. И обърна внимание на факта, че големите IT фирми са в София, а в страната ситуацията е по-различна и не позволява да се осигури реална работна среда. В този смисъл Програмата „Еразъм+“ е изключително важна.

Презентаторите изтъкнаха трудностите, които са срещнали при изпълнението на проектите по време на пандемията, защото децата са били принудени да стоят под карантина в хотелите или да се движат с маски в горещините. Въпреки това, те подчертаха нетърпението на децата училищата отново да кандидатстват по Програма „Еразъм+“.

В рамките на събитието от ЦРЧР бе представена новата европейска платформа, насочена към сектор Училищно образование – European School Education Platform – новият дом на дейност eTwinning.

От страна на участниците бе отправена благодарност към екипа на ЦРЧР за оказаното съдействие при изпълнението на проектите.