Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Запознайте се  с указания за подготвяне и подаване на краен отчет – проекти по Ключова дейност 2: Стратегически партньорства.

Пълен текст на указанията можете да намерите тук.

Екипът на ЦРЧР

28.07.2016