Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Имаме удоволствие да Ви поканим да вземете участие в уеб базиран семинар на тема: “ Практически насоки за кандидатстване по Програма „Еразъм+“, КД1, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, насочен към институции подаващи проектни предложения през 2019 селекционна година. Уебинарът ще се състои на 17 януари (четвъртък) 2019г., от 10:30 часа. 

Уебинарът ще се проведе във връзка с обявената Национална покана за подаване на предложения за проекти по Ключова дейност 1, сектори „Училищно образование“, „Професионално образование и обучение“ и „Образование за възрастни“, с краен срок за подаване на проектните предложения – 05 февруари 2019г. и е насочен към всички заинтересовани организации, които са в процес на разработване на проектни предложения по посочените дейности на  Програма „Еразъм+“.

Уебинарът ще бъде насочен изцяло към въпроси и отговори свързани с кандидатстването, както и практически съвети относно формуляра за кандидатстване. По време на сесията участниците ще имат възможност да зададат своите конкретни въпроси към екипа на ЦРЧР. 

Важно е да знаете, че местата са ограничени до 50 участници и ще бъдат запълнени на принципа „първи по време, първи по право“. 

Преди да се включите в уебинара ще е полезно  да се запознаете с Ръководството за кандидатстване и обявените покани за кандидатсване, за съответните сектори на Програма „Еразъм+“.

За да участвате в Уебинара е необходимо да попълните настоящата регистрационна форма, която се намира на следния линк: https://www.surveymonkey.com/r/L55PYBM

Регистрации ще се приемат до 13:00ч., на 15 януари  2019г. или до достигане на техническия капацитет на платформата.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ НЕ СЕ ИЗИСКВА!

СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПРИЕМА САМО ЕДНА ЗАЯВКА ОТ ЕДИН IP АДРЕС.

 

Моля имайте предвид, че следва да изпълните следните технически изисквания:

·         Работещ настолен компютър, лаптоп, таблет или мобилен телефон с операционна система Windows, Linux, iOS или Android;

·         Интернет връзка със скорост минимум 2 Мб/с;

·         Браузър – Google Chrome или Mozilla Firefox, последни версии; Puffin browser за iOS или Android.

·         Инсталирана приставка Adobe Flash – последна версия за съответния браузър;

·         Работещи микрофон, камера, слушалки (възможно е и тонколони);

·         Инсталирана последна версия на Java (минимум 7.51u);

·         Електрическо захранване.

В това видео нагледно е показано как да се настрои звука на уебинара: https://youtu.be/jXVg0NK5AM0.

Участието в Уебинара ще бъде възможно само след получено потвърждение на регистрацията, на посочения от Вас имейл и указания от страна на екипа на ЦРЧР.

За максимална ефективност, моля, имайте предвид, че в случаите, когато няколко представители от една институция имат желание да участват в уебинара, биха могли да наблюдават сесията на един компютър, без да е необходимо да правят няколко регистрации. При повече от една регистрации, от една институция, ще бъде допуснат само първия регистрирал се участник.

 

Екип,

отдел „Мобилност“, ЦРЧР