Skip to main content

Уважаеми бенефициенти,

Информираме Ви, че поради технически причини от страна на Европейската комисия (ЕК) се удължава срокът за кандидатстване по третата покана за подаване на проектни предложения по КД 1, дейност „Мобилност“ (с изключение на Стратегическа ЕДС) и по КД3, дейност „Структурен диалог“, сектор „Младеж“ – до 06 октомври 2017г., 13:00ч. българско време.

Екипът на ЦРЧР

04.10.2017г.