Skip to main content

Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че срока за публикуване на резултатите от селекция на подадените проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор Младеж се удължава до 25 април 2019 г.

Благодарим за разбирането!

Екип на ЦРЧР