Skip to main content

Уважаеми посетители,

Във връзка със зачестилите проблеми във формулярите за кандидатстване с краен срок 05.02.2019г., Европейската комисия обяви удължаване на срока за подаване на проектни предложения до 12.02.2019г.

Екип ЦРЧР