Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че поради технически причини, крайният срок за подаване на проектни предложения по Ключова дейност 2 на Програма „Еразъм+“,  сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен (КА229), е удължен.

Новият краен срок за подаване на проектни предложения, в упоменатата по-горе дейност, е 13:00 часа (Българско време) на 23.03.2018г.

Тези от Вас, които успешно са подали проектно предложение в посочената дейност, не е необходимо да подават отново.

В случай, че имате технически проблем с подаването на кандидатурата, моля уверете се, че сте попълнили всички части на формуляра, преди изтичане на крайния срок за кандидатстване и се свържете с ЦРЧР.

В случай, че не успеете да попълните конкретна част от формуляра, моля уведомете ЦРЧР своевременно, като се уверите, че всички останали части на формуляра са попълнени коректно.

Когато съобщавате за проблем, моля, дайте подробна информация и екранна снимка на проблема, който сте срещнали, както и идентификационния номер на формуляра за кандидатстване.

Екипът на ЦРЧР

21.03.2018г.