Skip to main content

важаеми кандидати,

Моля да се запознаете със следната информация, която се отнася до подаването на онлайн формуляри за кандидатстване по Ключова дейност 1 на Програма „Еразъм+“, сектор „Висше образование“, Мобилност на студенти и персонал между Програмни държави (КД103), Мобилност на студенти и персонал между Програмни и Партниращи държави (КД107) и Акредитация на консорциум във висшето образование (КД108).

Информираме Ви, че поради технически причини крайният срок за подаване на проектни предложения по КД103, КД107 и КД108 е удължен с 24 часа.

Новият краен срок за подаване на кандидатури (в упоменатите по-горе дейности) е 12:00 часа (Брюкселско време) на 02.02.2018 г.

Тези от Вас, които успешно са подали кандидатура по посочените по-горе дейности, не е необходимо да подават отново.