Skip to main content

На 21 февруари 2017г. в Аулата на СУ „Климент Охридски“ Център за развитие на човешките ресурси постави началото на поредица от събития, с които през 2017г. отбеляза тридесет години от началото на Програма „Еразъм“. Специален гост на събитието бе министър-председателят – проф. д-р Огнян Герджиков, който сподели своя личен опит, свързан със студентите на които преподава, от участието им в Програмата и подчерта, че именно на „Еразъм“ се дължи възможността днес младите хора да осъществяват междукултурния диалог в Европа.

Днес „Програма „Еразъм+“ е най-известната програма за образователен обмен, финансирана от Европейския съюз. Тя поставя началото на отварянето на българските висши училища към възможностите за европейска мобилност на студенти, преподаватели и административен персонал, както и за създаване на общи европейски учебни програми и мрежи.

Република България се присъединява към програмата през 1999 година. До днес участниците в Програмата са се увеличили двойно. Ако през първата година се включват само 10 висши училища, то вече техният брой е 47. В началото само 134 студенти участват в обучение и практика по Програмата – през 2016-2017 академична година техният брой е 2450. Преподавателската мобилност в България започва с 142 преподаватели, а днес тя достига до 877 преподаватели. Възможност за преподавателска и непреподавателска мобилност (с цел обучение) тази година е предоставена на 512 участници.

Българските студенти предпочитат да се обучават в университетите на Германия, Италия, Франция, Испания, Белгия, Великобритания, Полша и Гърция. Избраните от тях специалности са в почти всички направления. Предпочитани са инженерните науки, бизнес науките и мениджмънтът, стопанските науки, математиката и информатиката, социалните науки.

Тези факти съобщи министърът на образованието и науката проф. Николай Денков и представи на присъстващите ректори и представители на висшите училища в Република България данни, според които 20000 студенти и над 13000 преподаватели и административен персонал от българските висши училища са осъществили мобилност, стаж и участие в доброволчески инициативи. Министърът на образованието и науката сподели, че Програма „Еразъм“ ще продължи и след 2020 г. Ползите от нея са огромни както за студентите, така и за преподавателите и за висшите училища. Професор Денков припомни, че в основата на програмата стои Болонският процес като важен фактор за разширяване на мобилността и интернационализацията на висшето образование и изрази своята увереност, че Програма „Еразъм+“ и след 2020 година ще продължава да подкрепя международните партньорства между институции и организации в областта на образованието, обучението и младежта и спорта и да стимулира сътрудничеството между образованието и бизнеса.

С благодарност към създателите на програмата се обърна ректорът на най-старото и най-авторитетно висше училище в България – Софийския университет „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков. В обръщението си той подчерта изключителните възможности, които Програмата е предоставила на студентите и преподавателите от Софийския университет за времето на нейното действие в България.

В обръщението си проф. Любен Тотев, председател на Съвета на ректорите на висшите училища в България и ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“, изразистановището си, че Програма „Еразъм+“, променила нагласите за учене и преподаване, отдавна се е превърнала в символ на обединена Европа.

Изпълнителният директор на Център за развитие на човешките ресурси, г-жа Татяна Калканова, представи логото, което Европейската комисия е създала за отбелязване на Тридесетгодишнината на Програма „Еразъм“. Престижният знак най-напред бе връчен на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Всяко българско висше училище ще получи флаг с официалното лого на ЕС за отбелязване на годишнината. По време на тържеството бе подписан договор за сътрудничество между Център за развитие на човешките ресурси и университетската телевизия „Алма Матер“, която ще бъде медиен партньор на цялата кампанияпо повод Тридесетгодишнината на Програма „Еразъм“ през 2017г.

Екипът на ЦРЧР

22.02.217г.