Skip to main content

Център за развитие на човешки ресурси организира тематичен мониторинг на тема: „2018 – Европейска година на културното наследство”.

Събитието ще се проведе на 18-19 октомври 2018г. в гр. София.

В рамките на тематичния мониторинг ще бъде представен и споделен добър опит по темата от бенефициенти по отделните сектори  на програма “Еразъм+“.

Желаещите да присъстват на събитието следва да попълнят регистрационен формуляр до 05.10.2018г. – ТУК.

Регистрацията продължава до запълване на предвидения брой места.

СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПРИЕМА САМО ЕДНА ЗАЯВКА ОТ ЕДИН IP АДРЕС!

На участници, пристигащи извън града на събитието, ЦРЧР ще поеме пътните разходи и нощувка на 18.10.2018 г.

След приключване на регистрацията ще получите потвърждение и ще Ви бъде изпратена допълнителна информация за точно място на провеждане на събитието и окончателната програма.

За екипа на ЦРЧР  ще бъде удоволствие да приемете поканата и да участвате в събитието.