Skip to main content

Уважаеми колеги,

В ролята си на Национална агенция по Програма „Еразъм+“ Център за развитие на човешките ресурси ще организира следните събития от Цикъла за обучение и оценка в сектор „Младеж“:

  • Обучение при пристигане: 26 ноември – 30 ноември 2018г., в гр. София
  • Среща за междинна оценка: 27 ноември – 30 ноември 2018г, в гр. София

В обучението при пристигане могат да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност над 2 месеца в текущи проекти по Програма „Еразъм+“. Всеки доброволец може да участва в този тип обучение само веднъж по време на службата си.

В срещата за междинна оценка следва да се включат доброволци, реализиращи доброволческа служба с продължителност 6 месеца или повече в текущи проекти по Програма „Еразъм+“. Желателно е срещата за междинна оценка да се реализира след средата на службата на доброволеца. Всеки доброволец може да участва в този тип среща само веднъж по време на службата си.

Ако някои от доброволците Ви не са участвали в обучение при пристигане, но вече са преполовили проектите си, каним да се включат директно в среща за междинна оценка.

ЦРЧР покрива разходите за настаняване и храна на доброволците, както и пътните разходи от населеното място, където се осъществява проекта, до гр. София.

Инструкция за пътни разходи

Също така Център за развитие на човешките ресурси ще проведе:

  • Годишна среща по Доброволчески проекти за акредитирани организации – 28.11.2018г., в гр. София
  • Годишна среща за завърнали се доброволци – 29.11.2018г., в гр. София

ЦРЧР покрива разходите за храна, както и пътните разходи на участниците, пристигащи от населени места извън гр. София и в двете събития.

Допълнителна практическа информация, както и програмата на дейностите, ще бъде изпратена веднага след обработка на регистрациите за участие.

РЕГИСТРАЦИИ ЗА УЧАСТИЕ:

Обучение при пристигане: https://www.surveymonkey.com/r/RXVN5N2

Среща за междинна оценка: https://www.surveymonkey.com/r/RN5YMQ9

Годишна среща за завърнали се доброволци: https://www.surveymonkey.com/r/RGQ2HNT

Моля, обърнете внимание, че заявките за участие в обученията се попълват от представител на  организацията, запознат с правилата на доброволческите проекти, а не от доброволците, за да се избегне попълване на неясна и неточна информация.

Бланка за декларация за отказ, която доброволец следва да попълни, подпише и изпрати (или в оригинал или сканирана по електронната поща), ако по някаква причина няма възможност да участва в съответното събитие – ТУК.

Годишна среща по Доброволчески проекти за акредитирани организации: https://www.surveymonkey.com/r/RHJLP52

Екип „Младежки дейности“