Skip to main content

Уважаеми посетители,

В периода 13-14 март 2018г., като част от официалния календар на Българското председателство на Съвета на ЕС, се проведе среща на генералните директори за училищна политика на страните членки на Европейския съюз. Срещата беше насочена към дискутиране на приоритетни теми в областта на политиките за училищно образование, прилагането на европейската рамка за ключовите компетентности и др. Сред дискутираните теми беше и междинната оценка на Програма „Еразъм+“ с акцент върху бъдещата програма за периода след 2021г.

Г-жа Татяна Калканова, изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси, изнесе презентация, фокусирана върху постиженията на българските училища и детски градини в рамките на Програмата.

Експерти от Националната агенция по Програма „Еразъм+“ бяха модератори на работни ателиета на следните теми:

  • Увеличаване на възможностите за мобилност на учители и ученици в рамките на Програма „Еразъм+“;
  • Отваряне на Програмата с цел приобщаване и включване на по-малки училища и организации, кандидатстващи за първи път;
  • Насърчавана на европейската идентичност и общите ценности чрез „Еразъм+“ и развиване на по-амбициозно международно измерение на Програмата.

 

Екипът на ЦРЧР