Skip to main content

Тазгодишната среща на високо равнище по въпросите на висшето образование ще се проведе на 30 – 31 октомври и 1 ноември 2018 г. в Arcada University of Applied Sciences, Хелзинки, Финландия.

Събитието ще бъде насочено към:
Ректори/Заместник-ректори на висши училища
Директори на международни и национални висши училища, които се интересуват от партньорства с европейските висши училища
Мениджъри на образователни и технологични услуги
Организации и консултанти, предоставящи услуги в областта на висшето образование

Повече информация може да намерите на сайта на събитието – https://www.uniagents.com/finland-event/