Skip to main content

Уважаеми Дами и Господа,

Център за развитие на човешките ресурси – Национална агенция на програмата „Еразъм+“ в България, Ви кани на еднодневен семинар на тема:

„Ролята на ECVET за повишаване на качеството и модернизиране на професионалното образование и обучение“

Семинарът ще се проведе на 31 октомври в гр. София, в конферентната зала на Центъра за развитие на човешките ресурси на ул. „Граф Игнатиев“ № 15, ет. 1., където ще бъдат представени добри практики от прилагането на ECVET в България и натрупания до момента опит от въвеждането на дуалната система на обучение в ПОО.

Събитието е предназаначено за представители на професионалните училища, Центрове за професионално обучение, работодатели и работодателски организации, които търсят възможности за развитие чрез ECVET и засилено сътрудничество в системата на ПОО.

Организаторът на семинара покрива изхранването в рамките на събитието за един участник от институция, заявила името на участника в събитието и данни за контакт (организация, заемана позиция, адрес, mail и мобилен телефон) не по-късно от 14 октомври 2017г. на e-mail: bg.team.ecvet@gmail.com.

Моля, имайте предвид че местата са ограничени и в тази връзка ще получите потвърждение по e-mail за Вашето участие.

Приложение:

Предварителна програма за семинара

С уважение,

Национална група от ECVET експерти

към Център за развитие на човешките ресурси