Skip to main content

На 30 май 2017г. в Химико-технологичния и металургичен университет от 10.00 часа Министерството на образованието и науката съвместно с Центъра за развитие на човешките ресурси организира семинар на тема „Как да се подобрят уменията за преподаване и обучение във висшите училища в България“.

Събитието ще подпомогне заложените дейности за постигане на една от целите на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2014-2020 г., а именно – повишаване на качеството на висшето образование чрез осигуряване на възможности за квалификация на преподавателите във висшите училища.

На форума ще бъдат представени предварителни резултати от проведено проучване, подкрепено от Европейската комисия, за идентифициране на нуждата от квалификация на преподавателите във висшите училища в България. Гост-лектори от Норвегия и България ще споделят своя опит и ще представят успешни практики в областта.

Семинарът се реализира по проект № 582874-EPP-1-2016-2-BG-EPPKA3-BOLOGNA „BG TEACHING INOVATION TOOLS IN HIGER EDUCATION“ по програма „Еразъм+“, изпълняван от Министерството на образованието и науката в партньорство с Центъра за развитие на човешките ресурси.

Презентациите от събитието може да намерите тук

 

Екипът на ЦРЧР

29.05.2017г.