Skip to main content

Уважаеми посетители,

На 31 май 2017 г. (сряда) от 10:00 ч., в гр. София, в залата на Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) на адрес ул. Граф Игнатиев № 15 ще се проведе работен семинар, посветен на Европейската система за трансфер на кредити в ПОО на тема: “ECVET за начинаещи в Дейността”.

Семинарът е предназначен за институции от системата на ПОО и има за цел да предостави полезна информация относно Европейската система за трансфер на кредити в професионално образование и обучение (ECVET) и разписването на единици резултати от ученето в ПОО.

Център за развитие на човешките ресурси с помощта на Националната агенция по професионално образование и обучение (НАПОО) са организатори на събитието.

При интерес от Ваша страна, моля да потвърдите участието си най-късно до 19 май 2017 г. на тел. 02/ 9155 097 или на e-mail: imihailova@hrdc.bg

Моля, имайте предвид че местата са ограничени и в тази връзка ще получите потвърждение по e-mail за Вашето участие.

Приложение: Предварителна програма за семинара

Екипът на ЦРЧР

11.05.2017г.