Skip to main content

В периода 25-27 септември 2018г. в град Трявна се проведе Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“, организирана от ЦРЧР – Националната агенция, управляваща за България най-голямата европейска програма за образование и обучение, младеж и спорт „Еразъм+”. ЦРЧР беше домакин на тази конференция и в позицията си на Национално звено за координация по дейност eTwinning, Национален Европас център, Национален Евродеск център, Национален Еврогайдънс център.

В конференцията взеха участие учители от училища и детски градини, директори, библиотечни работници, университетски преподаватели, студенти и творци, които  имаха възможност да се срещнат с колеги от цялата страна, да обменят идеи и представят своя опит  под формата на презентации, ролеви игри и дискусии. Видяхме успешно реализирани практики по Програма „Еразъм+“ и дейност eTwinning,  насочващи вниманието на ученици, родители и учители, към грамотността, четенето, библиотеката и книгите. Организирани бяха работни ателиета и представени успешни педагогически практики.

По традиция вече се състоя и изложбата  „Какво четеш?“, в която участниците показаха и обсъдиха любими книги. След това книгите бяха предоставени  като дарение и разделени между три читалищни библиотеки в страната.

Участниците имаха  възможността да се включат и в кратка културно-историческа обиколка на възрожденска Трявна.

Седмата национална конференция „Насърчаване на четенето“ протече сред позитивна атмосфера на сътрудничество, вдъхновение и обмяна на опит, сред която се родиха много нови идеи, подкрепящи насърчаването на четенето и пълноценния контакт с книгата.

Екип ЦРЧР