Skip to main content

Резултати по покана за набиране на външни ECVET експерти към Център за развитие на човешките ресурси

През ноември и декември 2017г. Центърът за развитие на човешките ресурси проведе конкурс за набиране на външни ЕСVЕТ експерти за 2018-2020г. към програма „Еразъм+”. В рамките на Поканата постъпиха 19 кандидатури, които след преминаването на проверка за легитимност, проверка по документи и интервю бяха класирани от Център за развитие на човешките ресурси.

Резултатите от конкурса може да видите тук.

 Екипът на ЦРЧР

18.12.2017г.