Skip to main content

Уважаеми посетители,

Представяме на Вашето внимание статистическа информация от изпълнението на Програма „Еразъм+“ на световно ниво за периода 2014 – 2020 г.: Тук

Екипът на ЦРЧР