Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 „Образователна мобилност за граждани“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ и Ключова дейност 3 „Структурен диалог“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 15 февруари 2018г.

Информацията е достъпна в секции „Ключова дейност 1“, „Ключова дейност 2“, „Ключова дейност 3“, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директните връзки по-долу:

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнали въпроси, да се свържете с нас на e-mail: hrdc @ hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!