Skip to main content

Уважаеми кандидати

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 04/06.10.2017г.

Информацията е достъпна в секция „Образователна мобилност (КД1)”, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директния линк: тук.

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

20.12.2017