Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Висше образование“ – КД103 – Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни страни, Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 02.02.2017г.

Информацията е достъпна на директния линк – тук

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10. Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

02.05.2017г.