Skip to main content

Уважаеми кандидати,12

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „Висше образование“ – КД107 – Мобилност на студенти и персонал от ВУ между програмни и партниращи държави, Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 02.02.2017г.

Информацията е достъпна на директния линк – тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10. Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

12.05.2017г.