Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по КД2 – „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, дейност „Стратегически партньорства“, с краен срок за кандидатстване 29.03.2017г.

Информацията е достъпна в секция „Сътрудничество за иновации (КД2)”, подсекция „Резултати“, както и на следните линкове:

сектор „Училищно образование“

„Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“ /КА201/

„Стратегически партньорства за обмен на добри практики“ /КА201 и КА219/

Важно

Резултатите от селекцията по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища (КА219), ще бъдат потвърдени след централното разпределение на бюджетите от страна на ЕК, като ще бъде обявена и финансовата подкрепа, която се отпуска за всеки от партньорите в проектите. След получаване на резултатите от ЕК, ЦРЧР ще обяви и одобрените за финансиране проектни предложения по КД2, сектор „Училищно образование“, проекти само между училища (КА219), в които български училищни организации са партньори.

сектор „Професионално образование и обучение“

сектор „Висше образование“

сектор „Образование за възрастни“

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или телефон: 02/915 50 10. Благодарим ви за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

Дата на публикуванe: 18.07.2017г.