Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 26.04.2017г.

Информацията е достъпна в секция „ Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)”, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директния линк: тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

21.07.2017