Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 1 – „Мобилност“, сектор „ПОО“, Програма „Еразъм+“, с краен срок за кандидатстване 02.02.2016г.

Информацията е достъпна на директния линк – тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители. Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10.

Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

28.04.2016г.