Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на Вашето внимание резултатите от селекцията на проектни предложения по Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства за обмен на добри практики“, сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване 02.02.2017г.

Информацията е достъпна в секция „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики (КД2)”, сектор „Младеж“, раздел „Резултати“, както и на директния линк: тук

Всеки кандидат ще получи официално уведомително писмо с информация относно индивидуалните оценки по отделните критерии и обратна връзка, която обобщава коментарите и препоръките на външните оценители.

Моля, при възникнал въпрос, да се свържете с нас на e-mail: hrdc@hrdc.bg или на телефон: 02/915 50 10. Благодарим за положените усилия!

Екипът на ЦРЧР

21.04.2017