Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Екипът на ЦРЧР предоставя на вашето внимание резултатите от селекцията на кандидатури за „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение, по Ключова дейност 1, с краен срок за подаване на предложения 17 май 2017г.

Информацията е достъпна на следния линк:

Резултати от оценка на кандидатури за „Харта за мобилност“ в областта на професионалното образование и обучение, с краен срок за подаване на предложения 17май 2017г.

Екипът на ЦРЧР

20.09.2017г.