Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за интереса към дейност eTwinning и към стартирания от Националното звено конкурс за eTwinning посланици.

Уверяваме Ви, че Комисията беше истински затруднена поради показаните от Вас високи резултати.

След приключване на интервютата Комисията за избор на посланици проведе своите финални заседания и обявява окончателното си решение.

Благодарим на всички, които изпратиха своите кандидатури.

Надяваме се, че тези от Вас, които не са избрани за посланици за предстоящия период, ще останат предани еTwin-ъри и ще продължат все така активно да работят в дейността.

Списък на избраните посланици

На добър час на всички!

Екипът на eTwinning

15.02.2017г.