Skip to main content

В обявения конкурс получихме редица разработки, свързани с темата за толерантността, разбирателството, разнообразието, междукултурния диалог, насърчаване на демократичните ценности и основните права, социалното приобщаване и недискриминацията

Всички тези материали са резултат и от своя страна провокират размисъл върху потребността от промяна и необходимостта от споделена отговорност у всеки гражданин и гражданското общество, както на национално, така и на европейско ниво, за да бъдат постигнати европейските цели и ценности

Благодарим на всички участници за големия интерес и старанието!

Високо оценяваме Вашите усилия!

Голямата награда – участие в четиридневен ученически лагер, който ще се проведе в гр. Панагюрище, в периода 10-13 септември 2017 год., получават следните участници

1. Езикова гимназия „Академик Людмил Стоянов“, гр. Благоевград (автор: Моника Митова);

2. СУ „Васил Левски“, гр. Карлово (автори: Мариела Тодорова, Мишел Танева);

3. СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“, гр. Русе (автори: Вероника Андреева, Йоанна Стефанова);

4. СУ „Иван Вазов“, гр. Вършец (автори: Мария Митрова, Вълкана Костова, Жасмина Андреева, Кристина Конова);

5. ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, гр. Велико Търново (автори: ученици от Х и ХI кл.);

6. Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов“, гр. Плевен (автори: Вяра Филипова, Никола Луканов, Теодора Гигова, Ивайло Иванов, Валерия Иванова);

7. СУ „Антим I”, гр. Златоград (автор: Галина Кюртева);

8. СУ ,,Васил Левски”, гр. Троян (автор: Цветелина Цочева).

Всяко училище ще участва в лагера с един преподавател и четирима ученици.

ЧЕСТИТО НА ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ!

Организационният екип ще се свърже с всички наградени училища.

Екипът на ЦРЧР

21.08.2017г.