Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по отделните сектори на КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”, по Поканата за кандидатстване към 29 март 2017г., са публикувани на следните линкове:

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование

Училищно образование, проекти само между училища

Професионално образование и обучение

Висше образование

Образование за възрастни

Екипът на ЦРЧР

03.04.2017г.