Skip to main content

Уважаеми кандидати,

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по отделните сектори на КД2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” – „Стратегически партньорства“ по поканата за кандидатстване към 21 март 2018 г., са публикувани, както следва:

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование:

–          Стратегически партньорства за обмен на добри практики

–          Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите

–          Партньорства за училищен обмен

Професионално образование и обучение

Висше образование

Образование за възрастни

Екипът на ЦРЧР

Публикацията е актуализирана на 11.04.2018 г.