Skip to main content

Уважаеми кандидати,19

Информираме Ви, че регистрационните номера на подадените проектни предложения по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики” и Ключова дейност 3 „Структурен диалог“, в сектор „Младеж“, с краен срок за кандидатстване – 26.04.2016г., са публикувани на посочените линкове:

Регистрационни номера по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики”

Регистрационни номера по Ключова дейност 3 „Структурен диалог“

19.05.2016

Екипът на ЦРЧР