Skip to main content

Уважеми кандидати,

Регистрационните номера на проектни предложения, подадени по Ключова Дейност 2 „Сътрудничество между организации и институции“ на  Програма „Еразъм+“, Покана за кандидатстване към 23 март 2022г., можете да намерите тук:

Екипът на ЦРЧР