Skip to main content

Уважаеми посетители,

Можете да се информирате за регистрационните номера на подадените проектни предложения по КД1 „Образователна Мобилност“ по Поканата с краен срок за кандидатстване 01.02.2018г./02.02.2018г.

Регистрационни номера по сектори:

Училищно образование

Професионално образование и обучение

Професионално образование и обучение – организации, притежаващи харта за мобилност в сферата на ПОО

Висше образование – КД 103

Висше образование – КД 107

Образование за възрастни

 

 

Екипът на ЦРЧР

12.02.2018г.