Skip to main content

Уважаеми посетители,

 

Регистрационните номера на проектни предложения по КД2 „Стратегически партньорства за подкрепа на иновациите“, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 26.04.2017г., можете да намерите – тук

 

Екипът на ЦРЧР

12.05.2017г.