Skip to main content

важаеми посетители,

 

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 „Образователна мобилност за граждани“, сектор „Младеж“, дейности: „Младежки обмени“, „Мобилност на младежки работници“ и „Европейска доброволческа служба“, подадени към краен срок за кандидатстване 26.04.2017г., можете да намерите – тук

 

Екипът на ЦРЧР

12.05.2017г.