Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1, КД2 и КД3, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 26 април 2018г., можете да намерите на следните адреси:

КД1 – Образователна мобилност за граждани

КД2 – Стратегически партньорства

КД3 – Структурен диалог

Екипът на ЦРЧР