Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 26.04.2016г., може да намерите – тук

Екипът на ЦРЧР

20.05.2016