Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Младеж“, подадени към краен срок за кандидатстване 04.10.2016г., може да намерите на следния линк

Екипът на ЦРЧР

28.10.2016