Skip to main content

Уважаеми посетители,

Регистрационните номера на проектни предложения по КД1 “Образователна мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“, подадени към краен срок за кандидатстване 02.02.2017г., може да намерите – тук

Екипът на ЦРЧР

20.02.2017г.